Selecteer een pagina

Wat levert zonnepanelen op:

Waar we als bewoners van deze aardbol meestal niet als eerste aan denken is dat we met zonne-energie niet alleen in onze portemonnee gaan besparen maar ook op de kwaliteit van onze aarde.
Door gebruik te maken van groene energie zal dit ook zijn uitwerking hebben op een beter leefklimaat voor mens en dier.

Energie dat u geld oplevert.
Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Onder andere hoe is uw dak gesitueerd ten opzichte van de zonnestand, de dakhelling en de hoeveelheid stroom wat u wilt gaan opwekken met de zonnepanelen. Bijkomend voordeel is dat ook particulieren bij de aankoop van een zonnesysteem recht hebben op teruggave van het BTW bedrag (zie BTW teruggave). De totale investering van het zonnesysteem en de besparing per jaar bepalen uiteindelijk de terugverdientijd.
De terugverdientijd van een gemiddeld zonnesystemen zal gemiddeld zo rond de 7 à 8 jaar uitkomen. Daarna is het dus voor u alleen maar incasseren, want de huidige generatie zonnepanelen kunnen wel tot veertig jaar elektriciteit gaan produceren.

 

BTW teruggave zonnepanelen:
Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn voor de levering van elektriciteit aan hun energieleverancier, met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de BTW. U hebt een btw-plicht als u als particuliere eigenaar van zonnepanelen de opgewekte elektriciteit geheel of gedeelteljk duurzaam en tegen vergoeding levert aan uw energieleverancier. Voor het recht op aftrek van de BTW gelden de normale btw-regels. Met andere woorden: als u zich bij de Belastingdienst meld als ondernemer, dan krijgt u de betaalde BTW op de aanschaf terug minus een wettelijk vastgesteld forfait. Dit forfait wordt bepaald door het vermogen van uw zonne-installatie.
Klik hier voor meer informatie over de Belastingdienst, BTW en zonnepanelen.
Noordzon Duurzame Energie biedt u als extra service / ontzorging kosteloos het compleet afhandelen van de afhandeling aangaande de BTW teruggave.

Salderen zonnepanelen:
In Nederland is momenteel de zogenaamde salderingsregeling van kracht op het terug leveren van energie aan het elektriciteitsnet. Wat houdt dit in? Met zonnepanelen wekt u tijdens het gehele jaar zelf energie op. De meeste energie zal vanzelfsprekend worden opgewekt in de jaargetijden met de meeste zonuren. Dit zijn vaak niet de maanden waarin u zelf de meeste energie zult verbruiken doordat het ’s avonds langer licht is en er dus minder lampen branden, de was aan de waslijn kan drogen in plaats van in de wasdroger en ga zo maar door. In de ‘donkere’ maanden wekt u zelf dus te weinig energie op en bent u dus afhankelijk van de energie uit het elektriciteitsnet. Deze energie (mits niet meer dan wat er totaal is opgewekt) mag u zonder kosten terug halen uit het elektriciteitsnet. Dit wordt salderen genoemd.
Het salderen geldt alleen voor de hoeveelheid energie wat met de zonnepanelen is opgewekt mits dit niet meer is dan uw eigen jaarverbruik. Het is dus niet verstandig om veel meer energie op te gaan wekken dan uw eigen jaarverbruik. 

Update 30 oktober 2019

Laatste nieuws salderingsregeling | Minister Wiebes: salderingsregeling voor zonnepanelen vanaf 2023 stapsgewijs afgebouwd tot 2031
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer in april 2019 gemeld dat de salderingsregeling in zijn huidige vorm gehandhaafd blijft tot 2023. Tot 1 januari 2023 verandert er daarmee niets voor wie al zonnepanelen heeft, maar vanaf dat jaar wordt de regeling tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar 0.
In januari 2019 meldde de minister nog dat de salderingsregeling gehandhaafd zou blijven tot ten minste 1 januari 2021. Op die datum zou een nieuwe regeling van start gaan, als het aan Wiebes lag de terugleversubsidie. Minister Wiebes had de Tweede Kamer in juni 2018 per brief immers geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen zou worden door een terugleversubsidie. Die terugleversubsidie is inmiddels echter volledig van de baan, onder meer omdat de regeling te complex zou zijn.
Daarom is nu besloten door te gaan met het salderen. Per 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling daarbij geleidelijk afgebouwd. Dat wil zeggen dat het voordeel dat huishoudens en bedrijven ontvangen op hun energiebelastingen – in ruil voor het terug leveren aan het net – elk jaar iets minder wordt. Uiteindelijk wordt dat voordeel 0 en ontvangt men alleen een vergoeding van de energieleverancier voor de terug geleverde zonnestroom. Dat zal in 2031 het geval zijn.
Bron: Solar Magazine 28 oktober 2019. https://solarmagazine.nl/tags/t2/salderingsregeling

Hoe werkt zonne-energie?

Een zonnesysteem bestaat uit meerdere aaneengeschakelde zonnepanelen.
Een zonnepaneel bestaat uit een aantal geschakelde zonnecellen; deze zonnecellen absorberen licht en maken daarmee elektriciteit. De stroom wordt door de cellen afgevoerd via de geleiders die de cellen aan elkaar verbinden en komt samen via kabels aan de achterzijde van de zonnepanelen. Via deze kabels wordt de opgewekte elektriciteit (gelijkstroom) naar de omvormer getransporteerd.
Deze omvormer zorgt dat de opgewekte energie wordt omgezet in wisselstroom, de stroom wat bij ons uit de stopcontacten wordt gehaald. De omvormer krijgt dan via de meterkast een aansluiting op het elektriciteitsnet. Zo is de hele installatie veilig en gebruiksklaar. Een gedeelte van de opgewekte elektriciteit gaat u meteen zelf gebruiken en het andere gedeelte levert u terug aan uw energie leverancier. De hoeveelheid energie wat u zelf terug levert aan het energienet wordt op momenten dat er minder energie wordt opgewekt (donkere dagen, winter enz.) voor niets aan u teruggeven door de energieleverancier, het zogenaamde salderen (zie “Wat levert het op”).

contact-button-2