0637441149 info@noordzon.com
Selecteer een pagina

Wat levert zonnepanelen op:

Waar we als bewoners van deze aardbol meestal niet als eerste aan denken is dat we met zonne-energie niet alleen in onze portemonnee gaan besparen maar ook op de kwaliteit van onze aarde.
Door gebruik te maken van groene energie zal dit ook zijn uitwerking hebben op een beter leefklimaat voor mens en dier.

Energie dat u geld oplevert.
Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Onder andere hoe is uw dak gesitueerd ten opzichte van de zonnestand, de dakhelling en de hoeveelheid stroom wat u wilt gaan opwekken met de zonnepanelen. Bijkomend voordeel is dat ook particulieren bij de aankoop van een zonnesysteem recht hebben op teruggave van het BTW bedrag (zie BTW teruggave). De totale investering van het zonnesysteem en de besparing per jaar bepalen uiteindelijk de terugverdientijd.
De terugverdientijd van een gemiddeld zonnesystemen zal gemiddeld zo rond de 7 à 8 jaar uitkomen. Daarna is het dus voor u alleen maar incasseren, want de huidige generatie zonnepanelen kunnen wel tot veertig jaar elektriciteit gaan produceren.

 

BTW teruggave zonnepanelen:
Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn voor de levering van elektriciteit aan hun energieleverancier, met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de BTW. U hebt een btw-plicht als u als particuliere eigenaar van zonnepanelen de opgewekte elektriciteit geheel of gedeelteljk duurzaam en tegen vergoeding levert aan uw energieleverancier. Voor het recht op aftrek van de BTW gelden de normale btw-regels. Met andere woorden: als u zich bij de Belastingdienst meld als ondernemer, dan krijgt u de betaalde BTW op de aanschaf terug minus een wettelijk vastgesteld forfait. Dit forfait wordt bepaald door het vermogen van uw zonne-installatie.
Klik hier voor meer informatie over de Belastingdienst, BTW en zonnepanelen.
Noordzon Duurzame Energie biedt u als extra service / ontzorging kosteloos het compleet afhandelen van de afhandeling aangaande de BTW teruggave.

Salderen zonnepanelen:
In Nederland is momenteel de zogenaamde salderingsregeling van kracht op het terug leveren van energie aan het elektriciteitsnet. Wat houdt dit in? Met zonnepanelen wekt u tijdens het gehele jaar zelf energie op. De meeste energie zal vanzelfsprekend worden opgewekt in de jaargetijden met de meeste zonuren. Dit zijn vaak niet de maanden waarin u zelf de meeste energie zult verbruiken doordat het ’s avonds langer licht is en er dus minder lampen branden, de was aan de waslijn kan drogen in plaats van in de wasdroger en ga zo maar door. In de ‘donkere’ maanden wekt u zelf dus te weinig energie op en bent u dus afhankelijk van de energie uit het elektriciteitsnet. Deze energie (mits niet meer dan wat er totaal is opgewekt) mag u zonder kosten terug halen uit het elektriciteitsnet. Dit wordt salderen genoemd.
Het salderen geldt alleen voor de hoeveelheid energie wat met de zonnepanelen is opgewekt mits dit niet meer is dan uw eigen jaarverbruik. Het is dus niet verstandig om veel meer energie op te gaan wekken dan uw eigen jaarverbruik. 

Update 25 april 2019

Salderingsregeling voor zonnepanelen verlengd tot 2023, daarna stapsgewijze afbouw tot 2031
Minister Wiebes meldt dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in haar huidige vorm verlengd wordt tot 2023. Vanaf dat jaar wordt het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat meldde de Tweede Kamer afgelopen januari nog dat de salderingsregeling gehandhaafd zou blijven tot ten minste 1 januari 2021. Op die datum zou een nieuwe regeling – de terugleversubsidie – van start moeten gaan. Afgelopen januari meldde de minister echter dat diverse partijen hem hadden gewezen op substantiële bezwaren tegen de invoering van de terugleversubsidie. Zo noemde Eneco de terugleversubsidie een administratieve draak en trok het energiebedrijf zijn steun voor de terugleversubsidie in. Met de keuze van minister Wiebes om de salderingsregeling te handhaven, is de invoering van de terugleversubsidie definitief van de baan.

Stapsgewijze afbouw salderingsregeling
De stapsgewijze afbouw van de salderingsregeling zorgt ervoor dat zonnepaneeleigenaren vanaf 2023 de opgewekte zonnestroom die wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet niet meer voor 100 procent mogen verrekenen met de aangekochte elektriciteit. Waar dit nu nog wel het geval is, wordt de vergoeding voor de teruggeleverde zonnestroom vanaf 2023 opgesplitst in enerzijds een vergoeding voor de elektriciteit die betaald wordt door het energiebedrijf en anderzijds een vergoeding van de overheid voor de energiebelasting. De overheid  zal vanaf 2023 een steeds kleiner deel van de energiebelasting terugbetalen aan zonnepaneeleigenaren. De afbouw van de salderingsregeling geldt dus uitsluitend voor elektriciteit die aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd en dus niet op het directe eigen verbruik achter de meter.
Minister Wiebes schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer hierover het volgende: ‘Vanaf 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling stapsgewijs afgebouwd, waarbij de hoogte van het fiscale voordeel geleidelijk afneemt tot nul in 2031. … De verwachte kostprijsdalingen van zonnepanelen richting 2030 maken investeren in zonnepanelen ook zonder subsidie via de salderingsregeling voldoende financieel aantrekkelijk. Op de lange termijn zullen naar huidige verwachting de inkomsten uit de vermeden inkoop van elektriciteit door het direct eigen verbruik en de terugleververgoeding van de leverancier voldoende zijn om zonnepanelen voor kleinverbruikers rendabel te laten zijn.’
bron: Solar Magazine

Hoe werkt zonne-energie?

Een zonnesysteem bestaat uit meerdere aaneengeschakelde zonnepanelen.
Een zonnepaneel bestaat uit een aantal geschakelde zonnecellen; deze zonnecellen absorberen licht en maken daarmee elektriciteit. De stroom wordt door de cellen afgevoerd via de geleiders die de cellen aan elkaar verbinden en komt samen via kabels aan de achterzijde van de zonnepanelen. Via deze kabels wordt de opgewekte elektriciteit (gelijkstroom) naar de omvormer getransporteerd.
Deze omvormer zorgt dat de opgewekte energie wordt omgezet in wisselstroom, de stroom wat bij ons uit de stopcontacten wordt gehaald. De omvormer krijgt dan via de meterkast een aansluiting op het elektriciteitsnet. Zo is de hele installatie veilig en gebruiksklaar. Een gedeelte van de opgewekte elektriciteit gaat u meteen zelf gebruiken en het andere gedeelte levert u terug aan uw energie leverancier. De hoeveelheid energie wat u zelf terug levert aan het energienet wordt op momenten dat er minder energie wordt opgewekt (donkere dagen, winter enz.) voor niets aan u teruggeven door de energieleverancier, het zogenaamde salderen (zie “Wat levert het op”).

contact-button-2